BU SÖZLEŞME www.musiclightmarket.com İNTERNET SİTESİNDEN SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İÇERMEKTEDİR.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- KAPSAM
İşbu Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’nin (bunda sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, MLM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.’nin (bundan sonra “MLM” olarak anılacaktır) üyeye satışını yaptığı, ürünle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6 Mart 2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlüklerini kapsamaktadır.

2. SATICI BİLGİLERİ
Unvanı : MLM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : ÖMERLİ MAH. TUNABOYU SK. NO: 1 AS İÇ KAPI NO: 1 ARNAVUTKÖY/ İSTANBUL
Eposta : info@musiclightmarket.com

3. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)
Adı/Soyadı/Unvanı :

4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ
İşbu Sözleşme kapsamında MLM elektronik ortamda ürün adı modelini de belirterek satışa arz ettiği ürünlerden Alıcı’nın satın almak istediği ürüne ilişkin satın alma, ödeme şartları ile Satıcının yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ödeme gerçekleşmesi ile birlikte ürünün teslimi ürüne ilişkin Satıcı yükümlülüklerini içermektedir. Alıcının ürün/ürünleri seçmesi ve ödemenin Satıcıya geçmesi ile Sözleşme yürürlüğe girer ve taraflar bu sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını kabul ederler.

5. SÖZLEŞMENİN KURULMASI
5.1. Alıcı, sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.
5.2. MLM ve ALICI, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.
5.3. ALICI, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.
5.4. ALICI, ürünlerin marka modelini inceleyerek, fiyatlarını da araştırdığını, bu hususları bilerek alım işlemini gerçekleştirdiğini, MLM da olası kur farkı gibi unsurları göz önüne aldığını buna göre satış işlemi gerçekleştirdiğini kabul eder.
5.5. MLM ve ALICI, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
5.6. İşbu sözleşme, ekleri ve www.musiclightmarket.com üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular taraflar arasında GİZLİLİK kapsamında kalacak hususlar olup, MLM Mesafeli Hizmet Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen şartlar da gizli tutulacaktır.
5.7. İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi ALICI tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

6. GENEL ŞARTLAR
6.1. Alıcı işbu Sözleşme kapsamında kendisine sağlanan hizmetlerin www.musiclightmarket.com site kullanım şartları kapsamında sağlanacağını kabul etmektedir.
6.2. Alıcı, Madde 3’te belirtilen Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri içeren Mesafeli Hizmet Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
6.3. MLM, internet sitesinde sunmuş olduğu ürün ve hizmetler ile fiyatlarını sözleşme imzası ile birlikte sağlamayı kabul eder.
6.4. Sözleşme konusu ürün/hizmetin teslimatı için Sözleşme’nin elektronik ortamda kabul edilmiş olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, MLM’nin ürünün hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olduğu kabul edilir.
6.5. Alıcının ödemesi kısmında kendi bankasının kendisine tanıyabileceği taksit/taksit başlangıç tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesi gibi hususlar Alıcı’nın bankasının inisiyatifine bağlı olup MLM’nin bu kapsamda bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Alıcının ileri tarihli olarak kendi bankasından taksitli ödeme imkanına sahip olması, sözleşmenin başlamadığı anlamına gelmez. Sözleşmenin elektronik ortamda imzalanması ve ödemenin MLM’ye aktarılması ile sözleşme ilişkisi kurulmuş olur.
6.6. Satın alma bedelinin kredi kartı ile ödenmesi durumunda üyelik bedelinin geç ödenmesinden kaynaklanan temerrüt durumlarında işleyecek faiz ve diğer detaylar Alıcı ile bankası arasında düzenlenmiş olup MLM’nin Alıcı’nın bu temerrüdünden kaynaklanan bir sorumluluğu bulunmaktadır. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.
6.7. Taraflardan birinin ediminde temerrüde düşmesi halinde, yükümlülüğünü ihlal eden taraf borcun gecikmeli ifasından dolayı diğer tarafın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Sözleşmesel edim yerine getirilene kadar, diğer taraf sözleşmesel karşı edimlerini yerine getirmeme hakkına da sahip olacaktır.
6.8. İşbu Sözleşme, web sitesi üzerinden Alıcı tarafından okunup onaylandıktan ve ödeme gerçekleştikten sonra MLM tarafından Alıcı’ya e-posta yoluyla ulaştırılacaktır. Alıcı’nın daha sonra ödeme talimatını geri çekmesi veya başkaca bir nedenle ödemenin MLM’ye gelmemesi durumunda MLM’nin ürünü teslim etmesi gibi bir yükümlülüğü bulunmaz.

7. FATURA BİLGİLERİ
Ödeme Şekli :

8- CAYMA HAKKI
Alıcı, hizmet içeren Sözleşmelerde Sözleşme’yi onayladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, sadece ürün teslimine ilişkin sözleşmelerde ürünün tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Sadece Ürün teslimine ilişkin sözleşmelerde Alıcı ürün teslim edilmeden de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde MLM’ ye yazılı olarak veya yukarıdaki e-posta adresine bildirimde bulunulması şarttır.
MLM cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde; ürünün ithalatçı veya üretici firma tarafından yapıştırılmış olan etiketlerinin yırtılmadan, vakumlu veya jelatinli ambalajın açılmadan, hasarsız bir biçimde iade edilmiş olması halinde, almış olduğu bedeli ve Alıcı’yı bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle yükümlüdür. Fatura aslı Alıcı tarafından geri gönderilmez ise KDV, sair vergi ve varsa diğer yasal kesinti ve yükümlülükler iade edilemez.
Cayma hakkı nihai tüketici açısından geçerli olup, tacirler açısından geçerli değildir.

9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
9.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
9.2. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği 2019 yılı için değeri 5.650 (beşbinaltıyüzelli) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, b) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 5.650 (beşbinaltıyüzelli) TL ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, c) büyükşehir belediyesi  statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

10- DİĞER ŞARTLAR
Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerlere bağlı olarak Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI veya MLM’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir

SATICI
ALICI Adı/Soyadı :